Utomhus


Att Uppsala har placerats på en av Sveriges plattaste platser kan man väl knappast bestrida. Men även om Uppsalaslätten är relativt slät finns det några få ställen där den nakna klippan reser sig en liten bit över marknivån. Det är inte direkt någon big-wallklättring och inte heller några turer på flera replängder, men det duger för den inte alltför kräsne! Klipporna erbjuder klättring i nästan alla former. Alltifrån svaklättring, överhängande klättring och tunna lister till fingerpillande sprickklättring. Vad beträffar graderna på lederna täcker de in i stort hela registret (utom grad 9-klättring), så det är bara att klättra på…


Vill du börja klättra?

Läs på vår kurssida om kommande kurser!

Klubben arrangerar även återkommande klätterträffar, i form av Ut Någon?! på vår facebooksida, där alla medlemmar eller blivande medlemmar är välkomna. 


Att tänka på…
  • Respektera allemansrätten. Den är en rättighet, likväl en skyldighet, och värd att slå vakt om. Ta med dig skräp hem och var rädd om klippor och övrig natur. Nog av moralkakan! Ut och klättra!
  • Innan ni besöker en klippa, se information om access på SKFs accessdatabas samt thecrag.com

Klippor och Boulderområden

Här följer en förteckning av mer eller mindre klätterbara klippor och bumlingar i närheten av Uppsala. Med närheten menas att det är en fördel om du har tillgång till bil, men det finns även klippor inom cykelavstånd.


Informationskällor om klippor och boulderområden: