Access


På Svenska Klätterförbundets webbsida kan man läsa om klättring utomhus.

Uppsala klätterklubb samlar aktuell accessinformation som gäller vårt område på Acessdatabasen, Svenska Klätterföbundets officiella sida för accessinformation. Kontrollera informationen innan ni beger er ut och och klättrar och följ evenetuella rekommendationer så vi kan fortsätta ha tillgång till områdets klippor och block genom att ha goda relationer med markägare och närboende.

Kontakta oss gärna om ni har några frågor som rör access i någon form.

Att borra i berg innefattas inte av allemansrätten. Innan du sätter första bulten ska du kontakta markägaren samt klubben och i samråd med dem bestämma om bultningen. I Klätterförbundets Accesshandbok kan du läsa mer.

Accessansvarig i klubben är: Anders Malmgren

Läs mer om Klättring i Uppsalatrakten