Jökull Jensson


Islänningen Jökull Jensson var medlem i Uppsala klätterklubb 1986-87, i samband med att han gick i skola i Uppsala. Efter genomgången nybörjarkurs ägnade han sig entusiastiskt åt klättring i våra träningsberg. Han flyttade tillsammans med sina föräldrar tillbaka till Island 1986, där han omkom vid en firningsolycka i närheten av Reykjavik i februari 1987. Efter hans död skänktes ca. 3 000 kronor till en minnesfond, att förvaltas av Uppsala klätterklubb. Återstoden av fondens medel användes 2018 för säkerhetsbefrämjande verksamhet på klubbens närbelägna klippor.