Ålandsklippan


Cykelavstånd ca 20km, halva vägen cyckelbana, halva vägen landsväg utan vägren.

Åka kommunalt går utmärkt. Ca 30 min från Centralstationen. UL.se till hållplats ”Kölva Vägskäl” Därefter ca 500m att gå (plus stigen in i skogen).

Bil viktigt att parkera på anvisad plats. Se Accessdatabsen.

Gå till klippan längs anvisad gångväg. Se Accessdatabasen

Access: thecrag.com samt Accessdatabasen

Fin klippa i skogen. Sport och trad. Barnvänlig. Vid behov ta med myggstift. ABSOLUT ELDNINGSFÖRBUD vid denna klippa.

Toppankare som går att komma åt uppifrån på de flesta leder. Uppala Klätterklubb har investerat i en omfattande renovering av bultar och ankare samt rensning av klippan under 2018. Renoveringen kompletteras löpande med nya ankare och nya/renoverade bultar där det finns behov. Borsta gärna en stund om du är där så hålls klippan i gott skick!