Regler för KlätterhallenBehörigheter
 • Endast medlemmar i UKK, eller deltagare i en av klubben anordnad aktivitet, får klättra i hallen (inklusive bouldering). Dvs. inga icke-medlemmar får följa med dig och klättra, så som barn, partner eller kompis. Här kan du läsa mer om vårt koncept Tag-Along.
 • Du ska ha rätt behörighetskort för repklättring (grönt/rött kort).
 • För klättring vid sidan om UKK-ledda aktiviteter ska väggavgift vara betalad.
 • Barn under 15 år får endast klättra tillsammans med en vuxen, eller (efter förälders skriftliga medgivande) med någon som är äldre än 15 år som har grönt kort.

Utrymmningsväg och larmning
 • Det finns en nödutgång mellan led- och boulderväggen utöver
  ingången i trappen som kan användas i händelse av utrymning.
 • I stora entrén till Friskis & Svettis finns HJÄRTSTARTARE.
 • LARMTELEFON: Larma 112 – I Friskis & Svettis reception finns
  fast telefon vid behov.

Generella regler
 • Man får absolut inte nyttja Friskis & Svettis gym eller övriga lokaler (om man inte är medlem i Friskis och Svettis). Om man skulle göra det riskerar man hela klubbens fortsatta närvaro i klätterhallen och överträdelse innebär omedelbar avstängning från tillträde till klätterhallen. Undantag gäller toalett och omklädningsrum mitt emot klätterhallen, märkta ”för skolelever dagtid”.
 • Klätterkurser/grupper har alltid företräde.
 • Ingen mat och dryck på klättermattorna. Klättermattorna ska vara rena från väskor, saker och kläder, samt annat (för bouldermattorna gäller detta även t.ex. kritpåse eller vattenflaska) som kan vara i vägen om någon faller.
 • Var uppmärksam på det som sker runt omkring dig. Visa respekt mot andra som vistas i hallen.
 • Gå inte ut ur hallen i klätterskor.
 • All material eller utrustning som lånas eller plockas fram skall ställas tillbaka på rätt plats vid avslutat träningspass.
 • Respektera att vi har nolltolerans för droger (rökning, alkohol, narkotika, doping)
 • Topprepen får användas endast till topprepsklättring.
 • Vid ledarledda aktiviteter kan andra regler gälla.
 • Organiserade aktiviteter får endast bedrivas i hallen om de är godkända av UKK.
 • Vid ledbygge på repväggar får klättring ej ske i hallen.
 • Lösa grepp får gärna skruvas åt om man känner sig säker på förfarandet, annars får man gärna markera greppet med en tejp och meddela styrelsen.ukk@gmail.com.
 • Som vuxen (ner till 15 år) får du ha med dig två barn, vilka du skall ha full uppsikt och ansvar över.
 • Om du upptäcker brister eller fel i lokalen meddela styrelsen.ukk@gmail.com. Skriv även ett meddelande på anslagstavlan i lokalen om det är något potentiellt farligt som noteras, t.ex. trasigt rep etc.
 • Om en olycka eller incident sker ska den rapporteras genom en incidentrapport. Formulär finns att fyllas i som lämnas in klubbens postlåda. Klubben vill ha kännedom om incidenten även om den rapporteras direkt till klätterförbundet genom formuläret på bergsport.se. Meddela även på styrelsen.ukk@gmail.com.

Efter avslutat träningspass ska man se till att:
 • alla UKK´s klätterskor ligger på rätt plats
 • alla UKK´s selar hänger på sina krokar, i storleksordning
 • golven är acceptabla, dammsug gärna vid behov om det t.ex är mycket krita på golven
 • alla lampor är släckta
 • dörren mot korridoren är stängd och låst

Repklättring
 • Du som säkrar skall ha grönt eller rött kort och följa de gällande säkerhetsföreskrifterna. Behörighetskort skall bäras väl synligt baktill på klätterselen.
 • Både den som säkrar och den som klättrar skall ha rött kort vid ledklättring (undantaget UKK-ledd träning eller utbildning).
 • Ledklättring sker endast på eget rep.
 • Båda karbinerna i toppankaret ska klippas innan nedfirning. Alternativt skall den monterade skruvkarbinen användas.
 • Vid topprepsklättring på överhängande rep 2-5 ska fasta monterade kortslingor klippas ur under klättring och klippas tillbaka i under nedfirning.
 • Var uppmärksam så att repet är inklippt på överhängande rep 2–5 och om någon klättrar bakom på boulderväggen, eller vice versa. Är repet ej inklippt får ingen klättra bakom.

Bouldering
 • Var observant och klättra inte under någon annan, eller bakom någon som repklättrar.
 • Ha gärna en som spottar/passar, om du klättrar problem där du känner dig osäker.
 • Vänta på din tur, och prata med varandra så att man inte kommer för nära. Var observant på hur respektive led går.
 • Var uppmärksam om någon som klättrar på överhängande rep 2–5. De riskerar att pendla in i klättrande bouldrare vid fall.

Regler vid UKK-ledda aktiviteter
 • UKK´s klätterregler gäller vid klättring anordnade av UKK, med nedanstående tillägg och modifieringar.
 • Det som UKK´s utsedde ledare säger skall hörsammas och följas av samtliga deltagare, oavsett egen tidigare klättererfarenhet. Det är ledarens ansvar att säkerställa tillräcklig säkerhet vid UKK-ledda aktiviteter. Om detta inte efterföljs kan deltagare förbjudas att delta i fortsatta aktiviteter.
 • Vid UKK-ledda aktiviteter får deltagare utan grönt resp. rött kort träna på sådant som annars kräver dessa kort.
 • Vid barnklättring förutsätts som regel att minst en förälder deltar och säkrar sin/sina eget/na barn.
 • Lekar får endast ske under bevakning av UKK:s ledare/tränare eller utpekat ansvarig.

Vid utlämning av tag kommer en säkerhetsgenomgång hållas utifrån bifogat formulär.

Klättra säkert, ha kul!

Regler antagna 2020-02-27